15temmuz-banner.jpg
gorsel1v1a-71500.jpg
1027-large-tr-1920x380.jpg
slider1.jpg

23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin öncülüğünde kurulan PETDER (Petrol Sanayi Derneği); akaryakıtlar, yağlama yağları ve LPG’nin, üretimi, depolanması, ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.

ATIK MOTOR YAĞINIZI
GELİP ALALIM

44 44 924
44 44 YAĞ