gorsel1v1a-71500.jpg
1027-large-tr-1920x380.jpg
slider1.jpg

23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin öncülüğünde kurulan PETDER (Petrol Sanayi Derneği); akaryakıtlar, yağlama yağları ve LPG’nin, üretimi, depolanması, ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.

ATIK MOTOR YAĞINIZI
GELİP ALALIM

44 44 924
44 44 YAĞ

SEKTÖREL AJANDA