PwC-PETDER Sektör Çalışmalarının İlk Sayısı Yayınlandı

Ülkemizde akaryakıt dağıtım sektörünün öncü sivil toplum kuruluşu Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ile PwC Türkiye, PETDER’in Misyonu çerçevesinde her üç ayda bir yayınlanmak üzere araştırma ve inceleme çalışmaları gerçekleştirmeye başlamıştır.

Bu kapsamda, yapılan ilk çalışma olarak “Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” incelenirken sektörün diğer sektörler ile ilişkisi ve değer zinciri analiz edilmiştir. Çalışmada sektörün kamu gelirleri ve istihdam tarafındaki doğrudan ve dolaylı etkileri de ortaya konmaya çalışılmıştır.

Raporda yer alan analiz ve incelemeler için halka açık olan veri setlerinin (EPDK, TÜİK vb.) yanında sektördeki oyuncular ve diğer sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgiler de kullanılmıştır. Yapılan sayısal ve nitel analizlerde elde edilen büyüklükler belirli varsayımlar altında paylaşılmış olup okuyuculara genel bilgi vermesi amaçlanmıştır.

Sektörün, 100’ün üzerinde dağıtıcı, 100’ün üzerinde depolama tesisi ve 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet veren 13.000’e yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. Bununla beraber son kullanıcı portföyünün genişliği ve sektör tarafından sağlanan kamu gelirleri dikkate alındığında sektörün çok geniş bir paydaş kitlesi de olduğu görülmektedir.

Söz konusu dokümanın, başta sektördeki talep artışını ve müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli altyapı ve tesis yatırımlarını yapan sektör oyuncuları olmak üzere tüm paydaşlara faydalı olacağı öngörülmektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

2016 Mevzuat Kitapçığı Çıktı
Sektöre ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve karalar PETDER tarafından yayınlanan güncel Mevzuat Kitapçığında yer almaktadır. Mevzuat kitapçığına web sitemizin yanı sıra akıllı telefon uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.