Dernek Hakkında

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur.

Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Gulf, ExxonMobil, Opet, Petline, Petroyağ, OMV Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total ve Turkuaz PETDER üyesi kuruluşlardır.

PETDER’in kuruluş amacı;

  • Ham petrol ve petrol ürünlerinin tasfiyesi, depolanması, nakliyesi ve pazarlanması sırasında alınması gereken önlemleri geliştirerek insan sağlığını ve çevreyi korumak;
  • Petrol ürünlerinin tüketiciye ilgili merciler tarafından belirlenen standartlara uygun olarak ulaşmasını sağlamak,
  • Ürünlerin tüketicilere satılması ve tüketimi sonrasında tüketici ve çevre yararına dönük alınması gereken teknik ve idari önlemleri tartışmak,
  • Sözü geçen alanlardaki idari önlemleri tartışmak ve idari ve teknik uygulamaları belirlemektir.

PETDER kuruluşundan itibaren güçlü, güvenilir ve objektif ilkelere dayalı profesyonel bir sivil toplum kuruluşu olmayı öncelikli hedef olarak koymuş ve hep bu yönde çalışmıştır.

PETDER’in faaliyetleri;

  • İlgili mevzuat uyarınca akaryakıt, LPG ve yağlama yağlarının güvenli ve ekonomik olarak piyasaya sunumunun temini,
  • Piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi, istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi,
  • Haksız rekabetin, tüketici ve insan sağlığına zararlı eylemlerin önlenmesi,
  • Sektör standartlarının geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.

Yapılan çalışmalar ve sektördeki genel gelişmeler periyodik olarak yayınlanan sektör raporları ile detaylı olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

PETDER, Avrupa akaryakıt sektörünü temsil eden “FuelsEurope” ile işbirliği içindedir.

Atık Yağların Yönetimi Projesi

2004 yılında yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile birlikte PETDER, üyelerinin Yönetmelikten kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmek üzere, motorlu taşıtlarda kullanılan ve atık hale gelen motor yağlarının araç servisleri, akaryakıt istasyonları, kamuya ait araç bakım istasyonlarından doğru koşullarda lisanslı ve yetkili ekiplerce toplamak üzere “Atık Yağların Yönetimi Projesi”ni başlatmıştır. Proje kapsamında PETDER tarafından toplanan atık yağlar  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde işlem görmekte ve aynı zamanda atık yağların zararları ve ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin konularla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. PETDER, atık motor yağlarının toplanması konusunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş tek kuruluştur.

Bir Varil Bir Ağaç Sosyal Sorumluluk Projesi

PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ile işbirliği içerisinde, Türkiye’nin her noktasına lisanslı taşıma araçları ile bedelsiz olarak hizmet götürmek suretiyle topladığı her bir varil atık motor yağına karşılık bir fidan dikmektedir.

Finansmanı PETDER tarafından karşılanan bu proje ile, 10.000 adedi 2016 yılında olmak üzere, doğaya 81.500 adet ağaç kazandırılmıştır. Proje ve fidan dikimleri sürmekte, bu rakam artmaktadır.

www.birvarilbiragac.com

Trafik Güvenliği Platformu Akaryakıt Komitesi

haberler9749PETDER 15 Temmuz 2013 tarihinde  Trafik Güvenliği Platformu’na üye olmuştur.PETDER üyeleriyle birlikte Akaryakıt Komitesi çalışmalarını planlamakta ve uygulamaktadır.

Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

PETDER 2012 yılında TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 uygunluk sertifikalarını alarak, “Kalite, Çevre ve İş Sağlığı” alanlarının üçünde birden sertifikalandırılan ilk sivil toplum örgütü olmuştur.

Gerek Dernek faaliyetleri gerekse “Atık Yağların Yönetimi” çalışmalarını TÜRKAK gözetiminde S&Q Mart Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendiren PETDER, çalışmalarının her aşamasında taahhüt ettiği politikayı sürdürmek hedefindedir.

2016 Mevzuat Kitapçığı Çıktı
Sektöre ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve karalar PETDER tarafından yayınlanan güncel Mevzuat Kitapçığında yer almaktadır. Mevzuat kitapçığına web sitemizin yanı sıra akıllı telefon uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.