Komiteler

 • Hukuk Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  Hukuk Komitesi, sektörümüzü ilgilendiren hususlarda her türlü mevzuatın yorumlanması, belirlenmesi ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili konularda standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak misyonu ile ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • İkmal Komitesi

  PETDER üyesi şirketler ülkemiz akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup, aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  İkmal Komitesi, arzı ilgilendiren hususlarda her türlü ikmal, lojistik ve depolama için kullanılan mevzuat, araç / ekipmanın ve ürünün standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesiyle ilgili konularda standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak, sektör ve toplum nezdinde örnek uygulamalarla farkındalığı artırmak misyonu ile ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Kurumsal İletişim Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  Kurumsal İletişim Komitesi, sektörün ve PETDER’in iletişim planlarının hazırlanması ve uygulanması, tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin geliştirilmesi, Dernek yönetimine sektörel konularda iletişim desteği verilmesi, basın ve medya ilişkilerinin yürütülmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirmek üzere, her iki ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • LPG Sektör Kurulu

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ve LPG ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  LPG Sektör Kurulu, LPG’nin ikmali, dağıtımı, taşınması, kullanımı, piyasa faaliyetlerinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, sektör standartlarının geliştirilmesi konularında standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak misyonu ile ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • LPG Teknik Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ve LPG ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  LPG Teknik Komitesi, ikmal kaynaklarından son tüketiciye hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırılması, LPG tesis ve depolarının, araç-gereçlerinin teknik mevzuata uygun, güvenli bir şekilde işletilmesi, hizmetlerin daha verimli ve ekonomik olarak yürütülmesi konularında standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak misyonu ile ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Madeni Yağ Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz madeni yağ ihtiyacının önemli bir bölümünü gerçekleştirmekte olup, aynı zamanda ihracata yönelik olarak yapmış oldukları üretimlerle ülkemizin bölgesinde madeni yağ üretimleri açısından bir üs olmasında önemli bir rol üstelenmektedir.

  Madeni Yağ Teknik Komitesi, madeni yağ sektöründe imalatı yapılan binlerce farklı çeşitteki ürüne ilişkin standartların hazırlanmasında ve güncellenmesinde önemli bir rol üstlenmekte ve ilgili kurumlarla sürekli işbirliği ve iletişim içerisinde sektörel uygulamaların geliştirilmesi ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek misyonu ile her ay belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Otomasyon Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup, aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  Otomasyon Komitesi, petrol piyasasında dağıtıcı lisansı sahiplerinin bayi denetim sistemine ilişkin usul ve esaslar gereği kurulmuş olan otomasyon sistemini ilgilendiren hususlarda her türlü araç /  ekipmanın, ihtiyaç ve kısıtların belirlenmesi ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili konularda standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak, sektör ve toplum nezdinde örnek uygulamalarla farkındalığı artırmak misyonu ile önceden haber verilerek gereken zamanlarda belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Sağlık, Emniyet ve Çevre Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, operasyonlarının her aşamasında sağlık, emniyet ve çevre mevzuatına uyum yönünde ve mevzuatın da ötesinde uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde öncü bir rol üstlenmektedirler.

  Sağlık, Emniyet ve Çevre Komitesi, emniyet ve çevre ile ilgili konularda standartların ve yasal mevzuatlarının hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak, sektör ve toplum nezdinde örnek uygulamalarla farkındalığı artırmak misyonu ile her ay belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Vergi Komitesi

  PETDER üyesi şirketler, ülkemiz akaryakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta olup, aynı zamanda uygulamaları ile sektöre ve diğer sektörlere örnek olma yönünde önemli bir rol üstlenmektedir.

  Vergi Komitesi, sektörümüzü ilgilendiren hususlarda her türlü vergisel mevzuatın yorumlanması, belirlenmesi ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili konularda standartların ve yasal mevzuatların hazırlanmasında düzenleyici kurumlarla ve sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komite, bu çalışmalara aktif olarak katkı sağlamak, sektör ve toplum nezdinde örnek uygulamalarla farkındalığı artırmak misyonu ile ayda bir belirlenen gündem çerçevesinde toplanmaktadır.

 

2016 Mevzuat Kitapçığı Çıktı
Sektöre ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve karalar PETDER tarafından yayınlanan güncel Mevzuat Kitapçığında yer almaktadır. Mevzuat kitapçığına web sitemizin yanı sıra akıllı telefon uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.