Misyon

PETDER’in Misyonu

PETDER’in Misyonu; petrol sektörünün her alanda gelişimi için sektörün proaktif şekilde savunuculuğunu yapmak ve sektör politikalarının oluşumu için sunulabilecek ve savunuculuk görevini güçlendirecek uygun, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

PETDER’in Temel Faaliyet Alanları

Üyeleri ve ilgili sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde, Rekabet Hukuku’na uygun olarak,

  • Proaktif şekilde sektör politikalarının gelişiminde rol oynamak;
  • Rekabet ortamının daha da geliştirilmesini desteklemek;
  • Başta kaçak/kayıtdışı akaryakıt olmak üzere sektörün sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak;
  • Daha yüksek seviyede SEÇ-G standartları oluşumunda öncü olmak;
  • Sektöre ve kamuoyuna yönelik güvenilir ve tarafsız bilgi için iletişim faaliyetleri yürütmek;
  • Sektörü her düzeyde etkin ve etkili bir şekilde temsil etmek;
  • Bilgi birikiminin geliştirilmesi ve daha yüksek kaliteli ürün ve işlemler için ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla yakın araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektir.

Kalite ve S.E.Ç. Politikası

PETDER’in temel amacı, üyeleri, çalışanları ve iş ortakları ile faaliyetlerin her aşamasında “kalite, sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik” hususlarındaki duyarlılığı yasal mevzuatlara uyum içinde tutmak ve sürekli iyileştirmektir.

PETDER, bu hedefini yerine getirmek amacı ile “tüm faaliyetlerinde kanunlarla belirlenen düzenlemelere uygun hareket etmek, insanlara ve hizmet sunulan işletmelere zarar vermemek, kaza yapmamak, çevreyi kirletmemek, atık motor yağlarının çevreye verdiği zararları en düşük seviyeye indirmek ve toplumu bilgilendirmek” ilkelerinden ayrılmaz.

PETDER olarak,

  • Başarıya ulaşmak için müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz edip faaliyetlerimizin başlamasından bitimine kadar tüm süreçlerimizi en etkin, ekonomik ve uygun şekilde işleterek kalite ve güvene dayalı hizmet ile müşteri memnuniyetini sağlayacağımızı;
  • Faaliyetlerimizi planlarken ve işletirken Kaliteyi sağlama hedefimizin yanında Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği boyutlarını da planlarımıza ve faaliyetlerimize dahil edeceğimizi ve bizimle çalışan personelimizin, iş ortaklarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstereceğimizi;
  • Süreçlerimizi ölçülebilir, geliştirilebilir ve kontrol edilebilir şekilde yapılandırıp performansımızı gözden geçirerek sürekli iyileşmeyi sağlayacağımızı, bu şekilde hizmet ve süreç uygunsuzluklarını, kazaları, çevreye verdiğimiz zararları mümkün olan en düşük seviyeye çekmeye çalışacağımızı;

Taahhüt ederiz.

2016 Mevzuat Kitapçığı Çıktı
Sektöre ilişkin tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve karalar PETDER tarafından yayınlanan güncel Mevzuat Kitapçığında yer almaktadır. Mevzuat kitapçığına web sitemizin yanı sıra akıllı telefon uygulamamız üzerinden de ulaşabilirsiniz.